Aktivity Novinky Prihláška Cenník Fotogaléria Napísali o nás Partneri Ponuka priestorov Harmonogram Kontakty  

Rodinné centrum - hviezdička
Obdobie tehotenstva
Novorodeniatko
Od 6 mesiacov veku dieťaťa
Od 1 a pol roka
Od 2 rokov
Od 6 rokov
Od 10 rokov
Pre matky a dospelých
Organizovanie zaujímavých akcií
Prázdninový tábor a škôlka
Skrášľovací salón
Venujte nám 2% z vaších daní

Aktivity

 

• VŠETKO PRE PRÍJEMNE A PLNOHODNOTNE STRÁVENÝ ČAS S DIEŤAŤOM
POČAS MATERSKEJ DOVOLENKY I VOĽNÝCH CHVÍĽ PO PRACOVNEJ DOBE •
• ZÁBAVA A UVOĽNENIE PRE VÁS, VAŠE DIEŤA I CELÚ RODINU


• Pri všetkých aktivitách sú spolu s deťmi vítané
mamky, ockovia, babky, dedkovia či iní príbuzní a blízki •
• Vítané sú aj hendikepované detičky, v zmiešaných alebo špecifických skupinách,
po spoločnom zvážení stupňa hendikepu a výbere vhodnej aktivity •

Rodinné centrum HVIEZDIČKA Vám ponúka:
  Herňu a záhradu pre deti
  Multilinguálny svet detí a rodiny
   
Aktivity pre:
  tehuľky a "tehotných" oteckov
  novorodencov
  batoľatá
  deti predškolského veku
  školáčikov
TALENTÁRIUM
  Naši odborníci pracujúci s deťmi v jednotlivých krúžkoch vytipujú zvlášť talentované deti, aby bola ich talentu venovaná osobitná pozornosť. Ich rodičom doporučia a poskytnú osobitnú starostlivosť
o rozvijanie daností ich dieťaťa.
VÝHODY PODOBNÉHO TYPU ZARIADENIA
  - psychická podpora pre mamky na materskej dovolenke, možnosť stretávať sa s rovnakou záujmovou skupinou ľudí, možnosť získať odborné a užitočné rady, neustály prísun pozitívnych podnetov pre výchovu detí a hry s deťmi aj v domácom prostredí, posilňovanie citových väzieb medzi dieťaťom a matkou alebo iným blízkym, pestovanie kolektívnej otužilosti detí, budovanie správneho a reálneho pohľadu na svoje dieťa i na seba ako na rodiča v náročnom procese výchovy a prirodzených vývojových etáp dieťaťa, zapájanie všetkých dospelých rodinných príslušníkov do plnohodnotných aktivít spolu s dieťaťom, aby sa celá rodina tešila z toho, že majú medzi sebou malé dieťa a aby všetci svojím časom prispeli a napomohli k plnohodnotne strávenému času s ním a odbremenili tak mamku, ktorá je obvykle v tomto období nadmerne zaťaženým členom rodiny - ŠŤASTNÁ A ODPOČINUTÁ MAMKA, ŠŤASTNÉ DIEŤA
- troj až štvorročné deti dávajú prednosť hre s dospelým, ale silnie záujem o detskú spoločnosť. Stále viac sa hrajú spoločne, i keď hra netrvá dlho. Z PSYCHOLOGICKÉHO HĽADISKA NIE JE VHODNÉ, ABY DIEŤA VO VEKU 3 ROKOV NAVŠTEVOVALO NEJAKÉ ZARIADENIE DLHŠIE AKO 4 HODINY DENNE. PRETO JE VEĽMI PROSPEŠNÉ VYUŽÍVAŤ SLUŽBY PODOBNÉHO TYPU ZARIADENIA, AKÝM JE RODINNÉ CENTRUM, a to z nasledovných hľadísk:
          - ALTERNATÍVNY VÝBER AKTIVÍT
          - INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP A PRÁCA S DIEŤAŤOM PODĽA JEHO TEMPA
          - RODIČ JE SPOLU S DIEŤAŤOM ALEBO NABLÍZKU V RODINNOM CENTRE
VZHĽADOM NA TO, ŽE TEHOTENSTVO, STAROSTLIVOSŤ O DIEŤATKO OD 0 DO 6 A VIAC ROKOV JE KĽÚČOVÝM OBDOBÍM CELÉHO JEHO ĎLAŠIEHO ŽIVOTA, MOTIVUJME SA NAVZÁJOM, ABY SME TOTO OBDOBIE ZVLÁDLI ČO NAJLEPŠIE. Mozog v tomto veku pracuje najrýchlejšie ako kedy bude pracovať, nervové spojenia v mozgu sa buď využijú alebo zaniknú, a čím je dieťa staršie, tým je jeho schopnosť prijímať poznatky menej pružná. Tzv. "okno príležitosti" sa pomaly čoraz viac zatvára. Čo najbohatšie a najpestrejšie podnety, ktoré dieťaťu umožníme v tomto období, dajú základ pre jeho ďalší potenciál vzdelávania a rozvíjania intelektu. To, čo sa spontánne formou hry naučí ako malé dieťatko a uloží si to do podvedomia, by muselo oveľa náročnejšie získavať štúdiom v staršom veku a ukladať si to do aktívnej časti mozgu, kde už naučené veci nie sú automatické, ale podliehajú zdĺhavejšiemu logickému prepájaniu, nehovoriac o rozvíjaní citovej stránky a komunikatívno-spoločenských zručností. Do tohto neopakovateľného a jedinečného obdobia veku dieťaťa sa skutočne oplatí investovať čas, energiu i financie. A HLAVNE - NEOBMEDZUJME SVOJE DETI SVOJIMI VEDOMOSŤAMI. Dajme im šancu vedieť viac ako vieme my sami.
Aktuálny zoznam aktivít »