Aktivity Novinky Prihláška Cenník Fotogaléria Napísali o nás Partneri Ponuka priestorov Harmonogram Kontakty  

Rodinné centrum - hviezdička
Obdobie tehotenstva
Predpôrodná psychofyzická príprava
Cvičenie pre "tehuľky" a mamičky
Muzikoterapia a hudobná výchova
Brušné tance
Arteterapia
Kurz dojčenia
Novorodeniatko
Od 6 mesiacov veku dieťaťa
Od 1 a pol roka
Od 2 rokov
Od 6 rokov
Od 10 rokov
Pre matky a dospelých
Organizovanie zaujímavých akcií
Prázdninový tábor a škôlka
Skrášľovací salón
Venujte nám 2% z vaších daní

Muzikoterapia a hudobná výchova

RELAXAČNÉ A TVORIVÉ AKTIVITY
VEDENÉ PANI MGR. KLÁROU BYSTŘICKOU

Profil špecialistu »


Námety
  rytmicko - melodické hry
  hry na tele a využitie ĽON (ľudových orchestrálnych nástrojov)
  relaxačné hry a aktivity pre hudbu
  hry s bodmi, líniami na hudbu
  kreslenie a maľovanie na hudbu
  hudobno - pohybové hry
  hudobné rozprávky
  práca s textom a hudbou
  vedomostné aktivity
  mandala a hudba
  logopédia a hudba
Čo získame
  pozitívny pohľad na okolie a svet
  zlepšenie nálady
  pocit pokoja, vyrovnanosti
  pocit obohatenia a nové dojmy a skúsenosti
  nové priateľstvá
  hudobnú rozhľadenosť
  hlbšie vedomosti o výchove svojho dieťaťa
Podmienky kurzu pre tehotné budúce mamičky
  v skupine max. 7 žien
  100,- Sk ( 3.32 €) / osoba / 60 minút
  1 x v týždni
  štvrťročné predplatné 1200,- Sk ( 39.83 €) za 12 stretnutí
Orientačný časový rozvrh (reálne otvorené skupiny sú v harmonograme)
 
Pondelok 13:30 - 14:30 hod.
Štvrtok 17:45 - 18:45 hod.