Aktivity Novinky Prihláška Cenník Fotogaléria Napísali o nás Partneri Ponuka priestorov Harmonogram Kontakty  

Rodinné centrum - hviezdička
Obdobie tehotenstva
Novorodeniatko
Od 6 mesiacov veku dieťaťa
Od 1 a pol roka
Od 2 rokov
Jazyková výuka
Hudobno - tanečná výchova
Hudobná výchova
Tvorivé výtvarné dielne
Špeciálna pedagogika
Individuálna hudobná výchova od 3,5 r.
Herňa a záhrada pre deti
Od 6 rokov
Od 10 rokov
Pre matky a dospelých
Organizovanie zaujímavých akcií
Prázdninový tábor a škôlka
Skrášľovací salón
Venujte nám 2% z vaších daní

Individuálna hudobná výchova od 3,5 r.

HUDOBNÁ VÝCHOVA - KLAVÍR, HUSLE, ZOBCOVÁ FLAUTA
DETI OD 3,5 do 4,5 ROKA V SKUPINE 3 DETÍ
DETI OD 4,5 ROKA VYŠŠIE INDIVIDUÁLNE
POD VEDENÍM PANI UČITEĽKY KLÁRY BOROVSKEJ
A JEJ ASISTENTKY, DCÉRY IVANY BOROVSKEJ


Profil špecialistu »

Cieľ hudobného krúžku (kurzu) je hravou formou
  - venovať pozornosť prirodzenej túžbe dieťaťa po tvorivosti, hre a improvizácii
- prebudiť v dieťati vnímavosť, predstavivosť a lásku k hudbe
- následne formvať návyky
- hlavným cieľom je zistiť u dieťata talent, nadanie na hudbu
- a naučiť držanie nástroja
- základy hudobnej teóri, noty, pomlčky
- rytmus
- v neposlednom rade naučiť dieťa hrať na nástroji primerane k svojmu veku
- zapojiť najviac talentované deti do kultúrnych podujatí Rodinného centra
- príprava na prípadné pokračovanie na ZUŠ
Podmienky kurzu
  - deti od 3,5 do 4,5 roka v skupinke 3 detí
- deti od 4,5 roka individuálne
- klavír a 2 ks štvrťových malých husličiek budú k dispozícii v Rodinnom centre, zobcovú flautu si z hygienických dôvodov rodičia zakúpia individuálne pre svoje dieťa (okolo 10,- € ( 301.26 ,- Sk)), prípadne si rodičia môžu na doporučenie vyučujúce zakúpiť vlastný vhodný hudobný nástroj primeraný k veku dieťaťa
- individuálna výuka / 6,65 € ( 200.34 ,- Sk) / 1 vyučovacia hodina / 30 minút
- v skupine 2 detí / 3,33 € ( 100.02 ,- Sk) / 1 vyučovacia hodina / 30 minút
- v skupine 3 detí / 2,22 € ( 66.88 ,- Sk) / 1 vyučovacia hodina / 30 minút
Doplnkové aktivity
  Nadané detičky s nacvičeným hudobným programom, ktorých rodičia si budú priať zapojiť sa aj do verejných vystúpení, budú účinkovať na akciách mesta, podnikov a pod. v našom meste, na území Slovenska a aj v zahraničí s cudzojazyčnými verziami programov.
Orientačný časový rozvrh (reálne otvorené skupiny sú v harmonograme)
 
Sobota 13.30 - 18.00 hod.
Vítané sú detičky z databáze Rodinného centra "Hviezdička", ale aj z materských škôlok,
z Prešova a širokého okolia...