Aktivity Novinky Prihláška Cenník Fotogaléria Napísali o nás Partneri Ponuka priestorov Harmonogram Kontakty  

Rodinné centrum - hviezdička
Obdobie tehotenstva
Novorodeniatko
Od 6 mesiacov veku dieťaťa
Od 1 a pol roka
Od 2 rokov
Jazyková výuka
Hudobno - tanečná výchova
Hudobná výchova
Tvorivé výtvarné dielne
Špeciálna pedagogika
Individuálna hudobná výchova od 3,5 r.
Herňa a záhrada pre deti
Od 6 rokov
Od 10 rokov
Pre matky a dospelých
Organizovanie zaujímavých akcií
Prázdninový tábor a škôlka
Skrášľovací salón
Venujte nám 2% z vaších daní

Jazyková výuka

JAZYKOVÁ VÝUKA ANGLICKÉHO, FRANCÚZSKEHO, ŠPANIELSKEHO A NEMECKÉHO JAZYKA

Bábätká sa rodia so schopnoťou učiť sa veľa jazykov!
       Detský mozog sa líši od toho dospelého v tom, že jeho štruktúra sa neustále mení. Mozog dvojročného dieťaťa má dvakrát toľko synapsií ako mozog dospelého človeka, ktoré buď využije, alebo stratí.

     Deti sa rodia ako obyvatelia celého sveta, to znamená, že dokážu rozlíšiť jednotlivé jazyky podľa zvukov. Jednoducho sú pripravené naučiť sa akýkoľvek jazyk, ktorý počujú.

     Štúdie ukazujú, že v procese učenia sa jazykov existuje tzv. "obdobie okna príležitostí" kým je otvorené, dieťa sa učí jazyk prirodzene. "Okno príležitostí", slúžiace na zapamätanie si informácií a osvojenie si zručností, je najväčšie v období raného detstva (do 7 rokov) a je takmer zavreté po dovŕšení 18 rokov. Akonáhle sa však zavrie, mozog začína byť menej pružný a po dovŕšení adolescencie už nie je schopný si tak bohato a prirodzene osvojovať žiaden kognitívny systém, vrátene jazyka.Určité oblasti v mozgu kontrolujú určité funkcie nášho tela a naše kognitívne schopnosti.

     Automatické funkcie mozgu čiže veci, ktoré robíme bez toho, aby sme o nich premýšľali prichádzajú z oblasti mozgu s názvom "deep motor area", oblasť neuvedomelých reflexov. Keď si deti osvojujú jazyk, používajú presne túto oblasť, takže používajú základnú oblasť mozgu, a preto sa osvojovaný jazyk stáva druhým materinským jazykom. Ale keď sa dospelí učia druhý alebo tretí jazyk, správajú sa ich mozgy úplne inak.

     "Okno príležitostí", slúžiace na zapamätanie si informácií a osvojenie si zručností, je najväčšie v období raného detstva (do 7 rokov) a je takmer zavreté po dovŕšení 18 rokov. Preto musia dospelí ukladať informácie inde - v oveľa aktívnejších oblastiach mozgu. A preto si dospelí tvorbu viet najskôr premyslia v materinskom jazyku, a potom ich prekladajú slovo po slove, namiesto toho, aby automaticky tvorili vety v cudzom jazyku, ako by to robili deti. Dokonca aj tí ľudia, ktorí sa výučbe druhého jazyka intenzívne venovali v dospelosti a ktorí si mysleli, že ich reč je automatická, spracovávali na neurologickej úrovni jazyk inak ako deti.

     Výskumy v oblasti osvojovania si jazyka na neurologickej báze dokazujú, že je prospešné osvojovať si jazyk pred dovŕšením 7 rokov. Ale čo také bábätká a deti, ktoré sa ešte nenaučili materinský jazyk? Ako funguje ich mozog? Vedci tvrdia, že ak malé deti učíme zvuky a prízvuk iných jazykov v ranom veku, je to pre ne veľmi hodnotné, a to aj napriek tomu, že sa neučia jazyk úplne. Ak by sa však tieto zvuky chceli naučiť neskôr, už by to bolo oveľa ťažšie (minimálne z neurologického hľadiska).
Podmienky kurzu
  - dieťa v sprievode dospelej osoby (mamky, ocka, babky, dedka, tety, blízkeho či príbuzného)
- v skupine 8 detí
- 6,- € ( 180.76 ,- Sk) / dieťa
- štvrťrčné predplatné (pre 1 dieťa raz do týždňa x 12 lekcií = 72,- € ( 2169.07 ,- Sk))
- dopoludia i odpoludnia
- 1 alebo 2 razy do týždňa (ak sa nahrádza hodina)
Orientačný časový rozvrh (reálne otvorené skupiny sú v harmonograme)
 
Anglický jazyk
Pondelok 9.30 - 10. 30
  10.30 - 11.30
  17.00 - 18.00
Streda 9.30 - 10. 30
  10.30 - 11.30
Štvrtok 16.30 - 17.30
   
Francúzsky jazyk
Utorok 16.30 - 17.30
Sobota 10.00 - 11.00
   
Španielský jazyk
   
Nemecký jazyk