Profil špecialistu hudobno - tanečnej pohybovej výchovy
PANI KORNÉLIA IVANOVÁ, RIADITEĽKA AKEDÉMIE TANCA - NELA
Umelecký profil a pedagogická prax
1972 - 2008/09
" Za tónov hudby vznášať sa,
po tanečnom parkete či javisku,
cítiť tlkot sŕdc,
zažiť potlesk ľudí,
v tanečnej sále i v hľadisku,
to tanečník malý, veľký,
si tuži priať,
keď čarovný svet tanca chce milovať! "

                                                  Kornélia Ivanová
1972 - 1977
 
  štúdium na Bratislavskom konzervátoriu, odbor klasický tanec
1977 - 1982
 
  umelecká vedúca tenečného odboru v Ľudovej škole umenia Prešov
(1. miesto v celoslovenskej súťaži scénických tancov)
výuka klasického tanca pre oddiel modernej gymnastiky Tatran Prešov
1982
 
  sólistka v tanečnej skupine Jozefa Sabovčíka v Nemeckej demokratickej republike
1982 - 1985
 
  sólistka v súbore Libora Vaculíka Slovenského národného divadla
(vystúpenia: divadlá, film, televízia)
1983 - 1991
 
  zakladateľka a umelecká vedúca tanečného odboru Základnej umeleckej školy Bratislava IV.
(1986 - 1991 materská dovolenka 2 dcéry)
1991 - 1997
 
  zakladateľka a umelecká vedúca tanečného odboru Základnej umeleckej školy Bratislava II.
(vystúpenia: tanečné prehliadky, vernisáže, mladí umelci, zájazdy : Čechy - Brno, Rakúsko - Viedeň, Francúzsko - Grenoble)
výuka klasického tanca pre:
     - zväz modernej gymnastiky Sokolov - Bratislava
     - krasokorčuliarský zväz (štadión Ondreja Ulpelu)
1998 - 2008
 
  riaditeľka Tanečnej skoly Nela - scénický tanec a balet DJZ Prešov
vytvorenie:
     - 5 hudobno - tanečných rozprávok:
          "Svrček s mravce"
          "Malý princ"
          "Sindibád"
          "Čarovný svet tanca"
          "Rozprávka o vianočných hračkách"
     - 2 muzikálových rozprávok:
          "Zajačik prváčik"
          "Svrček a mravce"
Rozvoj ďalších umeleckých aktivít popri Tanečnej škole - Nela
1998 - 1999
 
  zakladateľka a umelecká vedúca tanečného odboru v Základnej umeleckej škole Sabinov
2000 - 2002
 
  odborné asistentka na Katedre hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity - výuka hudobno - pohybovej výchovy
Lená škola tanca v knižnici "Sleniečko"
2003
 
  Who is Who
zaradená do personálnej encyklopédie životopisov osobnosti vedeckého, politického, hospodárského, kultúrneho a umeleckého života spoločnosti na Slovensku
2003 - 2005
 
  zakladeľka a umelecká vedúca tanečného odboru Základnej umeleckej školy Jantárová 6, Košice
2003
 
  spolupráca a choreografia v muzikále "Filip a Rozabela" - premiéra, Štátne divadlo Košice
2004
 
  spolupráca a choreografia v muzikále "Čarovný sen" - premiéra, Státne divadlo Košice
2005 - 2006
 
  výuka klasického tanca v Kesell dance Bardejov
2007
 
  diplom od prezidenta Spoločnosti osobnosti Slovenska
2006 - 2008/09
 
  výuka klasického tanca a pohybovej kultúry, vytváranie choreografií v spolupráci zo zväzom krasokorčuliarov - Tatran Prešov
2008 - 2009
 
  premena názvu Tanečná škola - Nela na názov Akadémia tanca - Nela so zvýraznením na scénický tanec a balet a na špecifikáciu talentových daností osobností dieťaťa.
od konca roka 2008
 
  výuka hudobno - tanečnej pohybovej výchovy pre deti predškolského veku v Rodinnom centre Hviezdička Prešov
Moji absolventi a študenti
 
  VŠMU Bratislava
Hudobno - tanečná škola Evy Jaczovej Bratislava
Konzervatórium Košice