PROFIL ŠPECIALISTU HUDOBNÁ VÝCHOVA - KLAVÍR, HUSLE
DETI OD 3,5 do 4,5 ROKA v skupine 3 detí
DETI OD 4,5 ROKA vyššie individuálne
pod vedením PANI UČITEĽKY KLÁRY BOROVSKEJ
ZOBCOVÁ FLAUTA
a jej asistentky, dcéry IVANY BOROVSKEJ
PANI KLÁRA BOROVSKÁ
Som učiteľka ZUŠ, odbor hudobný - hra na husle a klavír. Mám dlhoročnú pedagogickú prax.
V roku 1983 som absolvovala Konzervatórium v Košiciach.
Moje pôsobiská:
 
1983 - 1989
 
  ako členka orchestra v DJZ Prešov
1989 - 1995
 
  materská dovolenka
od r. 1995 do súčasnosti
 
  pedagogická činnosť
 
 
  V školskom roku 2005/06 som pôsobila v Materskom centre v Košiciach ako lektorka výučby detí v hre na husliach a klavíri.
Niektorých mojich talentovanýc žiakov som pripravila na štúdium na konzervatóriu.

Mojou asistentkou a zároveň vyučujúcou zobcovej flauty bude dcérka Ivana Borovská, žiačka 3. ročníka Strednej pedagogickej školy v Košiciach, odbor učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo. Hrá v Mládežníckom dychovom orchestri v Košiciach. Má za sebou mnohé vystúpenia v rámci školy aj mimo nej. Má skúsenosti aj s doučovaním rôznych hudobných predmetov.