Profil špecialistu terapeuta
Tvorivé dielne, Arteterapia Relaxačno - symbolická terapia
PANI ING. MGR. ZUZANA POKLEMBOVÁ
Umelecký profil 2003- 2008
2003 - 2008
 
  Prešovská univerzita v Prešove , Filozofická fakulta, Inštitút edukológie a sociálnej práce, Katedra sociálnej práce
Megisterka filozofie
2005
 
  Fokus Praha o.s.
Arteterapia jako zdroj zakotvení a rozvíjení tvořivosti
2005 - 2006
 
  Terra therapeutica, Bratislava
Kurz arteterapie
2007 - 2008
 
  Inštitút pre výcvik relaxačnej a symbolickej terapii, Košice
Výcvik relaxačnej psychoterapie