Profil špecialistu muzikoterapia a hudobná výchova
(relaxačné a tvorivé aktivity)
PANI MGR. KLÁRA BYSTŘICKÁ

 
       Mám ukončenú Strednú pedagogickú školu a PdF UPJŠ, odbor M - HV v Prešove. Toto základné vzdelanie som si počas praxe v odbore hudobnom i psychologickom dopĺňala v oblasti zborového dirigovania a muzikoterapie. Okrem výuky na domovskom pôsobisku - Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove - usporadúvam a zúčastňujem sa rôznych odborových hudobných aktivít, prednášok a seminárov pre MPC, MŠ, ŠKD v Prešove, Bardejove, Košiciach, Humennom, Michalovciach... ako poslucháč i ako prednášajúci.
Od r. 1991 realizujem vystúpenia pre detské domovy, domovy dôchodcov, NsP, ústavy pre telesne postihnutých, atď.
 
 
  So žiakmi som naštudovala hudobno-dramatické pásma:

     - Dedo Mráz medzi deťmi
     - Vianoce na dedine
     - Vianoce na svete
     - Darujme si lásku

Hudobné rozprávky:

     - O Pampúšikovi
     - Ako dedko ťahal repku
     - Mechúrik Koščúrik
     - Snehová kráľovna
     - Perníková chalúpka
     - Ako deduško stratil rukavicu
     - Janko Hraško ide do školy
     - Utopený mesiačik
 
 
       Svoje vzdelanie a prax, výsledky mojej dlhoročnej práce a skúsenosti som zhrnula do práce na II. Kvalifikačnú skúšku (december 2008) s názvom "PEDAGOGICKÉ INVENCIE".