Profil špecialistu detského pediatra
PANI MUDr. JOLANA KALENSKÁ
" Deti a hodiny nemôžeme stále naťahovať,
musíme ich tiež niekedy nechať bežať."

                                                  J. Paul

"Vychovávať dieťa znamená vychovávať seba."

                                                  Anglické porekadlo

 
       Som Prešovčanka, tu som sa narodila, študovala (okrem vysokej školy), vydalal sa a pracujem.
 
 
       Už v mojej početnej rodine som privoňala k starostlivosti o deti, nakoľko som mala mladších súrodencov. To ma priviedlo k štúdiu detského lekárstva, ktoré som vyštudovala a ukončila v Bratislave v roku 1960.
 
 
       Po promócií som nastúpila v Prešove, v bývalom OÚNZ, pľúcne , detské oddelenie. V roku 1966 som začala pracovať v NsP ako obvodná detská lekárka až do odchodu do dôchodku.
 
 
       Počas mojej praxe som "odchovala" stovky detí a myslím si, že dobre, o čom svedčí aj nejedno stretnutie po rokoch.
 
 
       Naše povolanie nám nedovolí stagnovať, lebo medicína ide míľovými krokmi dopredu, preto aj stále študujem novinky a nové trendy v pediatrii, zúčastňujem sa rozličných školení, kurzov, prednášok a pod. Svoje vedomosti odovzdávam mladším lekárom, rodičom aj deťom.
 
 
                      To ma priviedlo aj k Vám.