Profil špecialistu aranžovania kvetov a bytových doplnkov
PANI SLÁVKA KLINGOVÁ
 
 
  - živnostníčka
- pracujem pre 1. stavebnú sporitežňu
- matka 4 detí - 1 dcéry, 17 r., 3 synov, 15, 12, 11 r.
- bývam v Prešove
- svoje vedomosti som nadobudla na Akadémii vzdelávania v Prešove
- osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosou potvrdené Akadémiou vzdelávania v Bratislave